شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

تولید و تأمین‌‌کننده قطعات نیروگاهی، تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان پرچم‌دار بخش خصوصی در حوزه تجارت قطعات نیروگاهی و تجهیزات صنعتی، با تبدیل شدن به مجموعه‌ای معتبر، متمایز و متنوع با محوریت مشتری مداری، همچنین ارائه خدمات بازرگانی با کسب اعتبار و رضایت روزافزون مشتریان، قدمی بزرگ در راستای پیشرفت اهداف بلندمدت ایران عزیز برداشته است و امید است در آینده تبدیل به موفق‌ترین الگوی بازرگانی مدرن در کشور و منطقه گردد.

Previous slide
Next slide
Material : Nimonic 80A (N07080)

تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE)

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE) این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان...

تولید PRESSURE DISC, RD14 TGT495731P0001 C

تولید PRESSURE DISC

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید PRESSURE DISC   این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کن...

تولید TENSION DISC BST575108P0001 C

تولید TENSION DISC

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید TENSION DISC  این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کنند...

axial lock ساخت داخل

تولید AXIAL LOCK

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید AXIAL LOCK این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده م...

تولید BLADE LOCK

تولید BLADE LOCK

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید BLADE LOCK این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده م...

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

بازسازی و نوسازی پمپ جکینگ این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تول...

DAMPING WIRE دمپینگ وایر

تولید DAMPING WIRE

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

تولید DAMPING WIRE این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده...

HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4و5

5 & HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4

تاریخ انتشار: 6 تیر 1402

HEAT SHIELD SEGMENT   این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کن...

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

تاریخ انتشار: 13 بهمن 1401

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و  شرکت «...

تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC

تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC

تاریخ انتشار: 2 مرداد 1401

قرارداد تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC نیروگاه مشهد این قرارداد فی ما بین شرکت «افق توسعه انرژی طوس» به عنوان خریدار و  شرکت «تولیدی و باز...

قرارداد سرویس تست و راه‌اندازی کامل 3 دستگاه الکتروموتور

سرویس تست و راه‌اندازی 3 دستگاه الکتروموتور

تاریخ انتشار: 1 مرداد 1401

قرارداد سرویس، تست و راه‌اندازی کامل 3 دستگاه الکتروموتور این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان کارفرما و شرکت «...

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور

تاریخ انتشار: 1 مرداد 1401

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور با شرکت فنی مهندسی مهدآذین این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوا...

خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001

تامین دو ست نازل توربین GE F5 MS5001

تاریخ انتشار: 1 خرداد 1401

قرارداد تامین دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001 این قرارداد فی ما بین شرکت «تولید نیروی برق تهران» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی...

قرارداد خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها

تامین قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها

تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1401

این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و  شرکت «بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا» به عنوان خریدار می‌باشد. موض...

قرارداد تامین شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9 مدل PG-9171 (orginal) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی

شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1401

قرارداد تامین شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9 مدل PG-9171 (orginal) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی  این قرارداد فی ما...

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)-توربین گازی v94.2

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

تاریخ انتشار: 30 فروردین 1401

قرارداد فروش L-Rings توربین گازی V94.2 این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت مهندسی و ساخت توربی...

قرارداد فروش هادی آلومینیوم

قرارداد فروش هادی آلومینیوم

تاریخ انتشار: 20 فروردین 1401

قرارداد فروش هادی آلومینیوم این قرارداد فی مابین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «آلومینیوم کوهرنگ زاگرس» به عنوان فروشنده می‌باشد...

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

تاریخ انتشار: 15 اسفند 1400

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و شرکت...

خرید برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

تامین برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

تاریخ انتشار: 12 اسفند 1400

تامین برج‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و  شرکت ...

فروش ترانس جریان به شرکت ملی صنایع مس ایران

تاریخ انتشار: 9 اسفند 1400

قرارداد فروش ترانس جریان به شرکت ملی صنایع مس ایران این قرارداد فی ما بین شرکت «ملی صنایع مس ایران» به عنوان خریدار و  شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه...

سایر فعالیت‌ها

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات نیروگاه شیروان

تاریخ انتشار: 18 تیر 1402

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات نیروگاه شیروان این قرارداد بین “شرکت تولید نیروی برق شیروان” مستقر در شهرستان شیروان به عنوان خریدار و “شرکت تول...

CPU 6ES7417-4HL04-0AB0 Version 4.0.12 Siemens SIMATIC S7-400 . made in Germany

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات برای شرکت پایا مواد

تاریخ انتشار: 18 تیر 1402

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات (CPU) برای شرکت پایا مواد این قرارداد بین “شرکت پایا مواد” مستقر در شهر اصفهان به عنوان خریدار و “شرکت تولیدی و ...

6ES7417-4HL04-0AB0 cpu siemens atiehtrading

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات برای شرکت صبا

تاریخ انتشار: 18 تیر 1402

تامین تجهیزات فناوری اطلاعات (CPU) برای شرکت صبا این قرارداد بین “شرکت صبا (گروه برق و انرژی صبا)” مستقر در شهر اصفهان به عنوان خریدار و “شرک...

دریافت کد بورسی انجام معاملات در بورس انرژی

تاریخ انتشار: 17 تیر 1402

دریافت کد بورسی انجام معاملات در بورس انرژی (کارگزاری آگاه) – شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد...

دریافت پروانه خرده فروشی برق

تاریخ انتشار: 17 تیر 1402

دریافت پروانه خرده فروشی برق – شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد به استناد ماده‌ی 5 و 6 قانون سازمان برق ایران و دستورالعمل اجرایی پروا...

تامین انرژی مصرفی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

تامین انرژی مصرفی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

تاریخ انتشار: 15 مرداد 1401

قرارداد تامین انرژی مصرفی شرکت زغالسنگ البرز شرقی این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «زغالسنگ البرز شرقی»، به م...

تارنمای خرید و فروش خصوصی برق راه اندازی شد

تارنمای خرید و فروش خصوصی برق راه اندازی شد

تاریخ انتشار: 10 دی 1400

شرکت “تولیدی و بازرگانی آتیه‌گستر سناباد” یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت “تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان“با بیش از 6300...

تفاهم‌نامه همکاری با شرکت «مهندسی سامان رهاورد»

تفاهم‌نامه همکاری با شرکت «مهندسی سامان رهاورد»

تاریخ انتشار: 6 مهر 1400

این تفاهم‌نامه بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «سامان رهاورد» عقد شده است و شامل همکاری در زمینه بازرگانی و خدمات مهندسی و ساخ...

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

تاریخ انتشار: 17 مرداد 1400

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان خریدار منعقد گردیده است. این قرارد...

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

قرارداد اجرای تاسیسات بنیان انرژی بینالود

تاریخ انتشار: 17 مرداد 1400

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان پیمانکار و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان کارفرما منعقد گردیده است. این قرا...

پالایش نفت بندرعباس

قرارداد تامین قطعات توربین گازی «پالایش نفت بندرعباس»

تاریخ انتشار: 9 دی 1399

قرارداد مذکور مربوط به تامین نازل ردیف یک توربین GEF6 می‌باشد که بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «پالایش نفت بندرعباس» منعقد ش...

شرکت پتروشیمی بندر امام

تامین یک دستگاه HOT GAS CASING و یک دستگاه INNER LINER

تاریخ انتشار: 9 دی 1399

قرارداد مذکور مربوط به تامین یک دستگاه HOT GAS CASING و یک دستگاه INNER LINER به همراه قطعات یدکی مربوطه به شرکت «پتروشیمی بندر امام» می‌باشد، که ب...

شرکت الیاس احسان لمیتد

تفاهم‌نامه همکاری با شرکت «الیاس احسان لمیتد»

تاریخ انتشار: 5 آذر 1399

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «الیاس احسان لمیتد» واقع در افغانستان برای انجام واردات و صادرات و فروش و انجام کل...

تفاهم‌نامه همکاری با شرکت آهار

تفاهم‌نامه همکاری با شرکت «آهار»

تاریخ انتشار: 4 آذر 1399

این تفاهم‌نامه بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «آهار» عقد گردیده است، و به منظور صادرات و فروش در خارج از کشور جمهوری اسلامی ا...

entrelec

معرفی برند entrelec

تاریخ انتشار: 18 تیر 1398

شرکت Entrelec بیش از 50 سال است که در دستگاه های اتصال پیشرو بوده است. Entrelec در اوایل سال 2000 توسط ABB خریداری شد و سپس در سال 2018 به TE Conne...

pyropress products

معرفی برند PYROPRESS

تاریخ انتشار: 18 تیر 1398

PYROPRESS شرکتی پیشتاز در زمینه طراحی و تولید سوییچ ها و ترنسمیتر های ضد آب و ضد احتراق می باشد.ترنسمیتر ها و سوییچ های این شرکت به منظور اندازه گی...

MORRIS LINE

معرفی برند Morris

تاریخ انتشار: 18 تیر 1398

MORRIS شرکت مهندسی خطوط است که به تهیه و ساخت خطوط ولتاژ بالا، متوسط و پایین برای مصارف تجاری و صنعتی می پردازد.نخستین شعبه شرکت موریس واقع در انگل...

نفت و گاز پارس

تامین 25 مدل فشارسنج صنعتی (نفت و گاز پارس)

تاریخ انتشار: 18 اسفند 1397

قراداد تامین 25 مدل فشارسنج صنعتی (Pressure gauge) به تعداد 547 قلم با شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ...

کارت pvc

قرارداد تامین 250.000 عدد کارت PVC

تاریخ انتشار: 26 آذر 1396

موضوع تفاهم نامه درمورد تامین دویست و پنجاه هزار 250.000 قطعه کارت PVC مایفر دسفایر با تراشه به همراه چاپ دورو رنگی می باشد.همچنین کارت های مذکور د...