منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

شرکت پتروشیمی بندر امام

تامین یک دستگاه HOT GAS CASING و یک دستگاه INNER LINER

قرارداد مذکور مربوط به تامین یک دستگاه HOT GAS CASING و یک دستگاه INNER LINER به همراه قطعات یدکی مربوطه به شرکت «پتروشیمی بندر امام» می‌باشد، که بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «پتروشیمی بندر امام» منعقد شده است. قطعات موضوع قرارداد به شرکت «پتروشیمی بندر امام» توسط شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» تحویل داده شده است.