منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

فیلترها:

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و  شرکت «...

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC نیروگاه مشهد این قرارداد فی ما بین شرکت «افق توسعه انرژی طوس» به عنوان خریدار و  شرکت «تولیدی و باز...

تأمین یک ست پره متحرک ردیف سوم واحد BBC
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد تامین دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001 این قرارداد فی ما بین شرکت «تولید نیروی برق تهران» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی...

خرید دو ست نازل مرحله دوم توربین GE F5 MS5001
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و  شرکت «بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا» به عنوان خریدار می‌باشد. موض...

قرارداد خرید قطعات یدکی (minor Inspection) تعمیرات اساسی توربین گازی v94.2 نیروگاه‌ها
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد تامین شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9 مدل PG-9171 (orginal) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد تامین شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9 مدل PG-9171 (orginal) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی  این قرارداد فی ما...

قرارداد تامین شفت شماره یک و دو گیربکس واحد گازی GE-F9 مدل PG-9171 (orginal) نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)-توربین گازی v94.2
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد فروش L-Rings توربین گازی V94.2 این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت مهندسی و ساخت توربی...

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)-توربین گازی v94.2
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و شرکت...

قرارداد سیم‌های خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد
تأمین قطعات نیروگاهی
نوشته شده در تاریخ:  
تعداد نظرات:0

     انتخاب دسته بندی: 

تعداد کل نوشته‌ها: