منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

مهم‌ترین گواهینامه‌ها

بنیاد چهره‌های ماندگار
کنفدراسیون برند ایران
Islamic Countries International Organization Of Labor - گواهینامه کارآفرینی
Validiation International Forum - گواهینامه انجمن بین‌المللی رتبه‌بندی مدیران
Validiation International Forum - گواهینامه انجمن بین‌المللی رتبه‌بندی مدیران
مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
گواهی صلاحیت پیمانکار در شرکت تجدیدپذیر
iso 21500 - استاندارد بین المللی آموزش مدیریت پروژه
ISO 9001 - استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
OHSAS 18001 - استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
ISO 9001 2015
ISO 9001 2015 - استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه IMS
IMS - (سیستم مدیریت یکپارچه)
ISO 21500 2021
ISO 21500 2021 - استاندارد بین المللی آموزش مدیریت پروژه
ISO 14001 2015
ISO 14001 2015 - استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی
ISO 45001 2018
ISO 45001 2018 - استاندارد مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی