منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

شرکای تجاری و توانمندی‌ها

تفاهم‌نامه همکاری بازرگانی آتیه با شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان
تفاهم‌نامه همکاری بازرگانی آتیه با شرکت مهندسی سامان رهاورد
تفاهم‌نامه همکاری شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد با شرکت تجاری الیاس احسان لمیتد افغانستان
تفاهم‌نامه همکاری بازرگانی آتیه با شرکت تجاری الیاس احسان لمیتد افغانستان
تفاهم نامه شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد با شرکت آهار
تفاهم نامه شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد با شرکت آهار
قرارداد شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد با شرکت پترو نیرو ماشین داتیس
قرارداد شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد با شرکت پترو نیرو ماشین داتیس
قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری و ساخت SEAL RING DIVIDED 2-3-4 توربین گازی V94.2 - پایا مواد
قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری و ساخت SEAL RING DIVIDED 2-3-4 توربین گازی V94.2 - شرکت فن‌آوری پایا مواد
توافق‌نامه همکاری در فروش - شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
توافق‌نامه همکاری در فروش - شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
قرارداد سرویس و راه‌اندازی الکتروموتور - شرکت فنی مهندسی مهد آذین
قرارداد سرویس و راه‌اندازی الکتروموتور - شرکت فنی مهندسی مهد آذین
سرویس، تست و راه‌اندازی کامل 3 دستگاه الکتروموتور - شرکت توربو ژنراتور شاهرود
سرویس، تست و راه‌اندازی کامل 3 دستگاه الکتروموتور - شرکت توربو ژنراتور شاهرود
ارزیابی کیفی سازنده پره ثابت و متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی F5 - شرکت صنعت پژوهان مطرح
ارزیابی کیفی سازنده پره ثابت و متحرک ردیف اول و دوم توربین گازی F5 - شرکت صنعت پژوهان مطرح