منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)-توربین گازی v94.2

فروش ال رینگ به شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

قرارداد فروش L-Rings توربین گازی V94.2

این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا «توگا» به عنوان خریدار می‌باشد.

موضوع قرارداد فروش L-Rings توربین گازی V94.2 است.

لیست قطعات به شرح ذیل است:

1-  (ال رینگ توربین گازی V94.2) 1st STAGE L-RING-V94.2 Gas Turbine

2- (ال رینگ توربین گازی V94.2) 2nd STAGE L-RING-V94.2 Gas Turbine

3- (ال رینگ توربین گازی V94.2) 3rd STAGE L-RING-V94.2 Gas Turbine

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تامین قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.