منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

قرارداد مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد

این قرارداد فی ما بین شرکت «احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد» به عنوان خریدار و  شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده می‌باشد.

موضوع قرارداد «خرید مقره خط انتقال 400 کیلوولت نیروگاه راشد» می‌باشد.

لیست قطعات به شرح ذیل است:

  • مقره بشقابی 160 کیلونیوتن
  • مقره بشقابی 210 کیلونیوتن

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تامین قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.