منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان پیمانکار مولد خورشیدی در سطح شهرستان مشهد

بازرگانی آتیه به عنوان پیمانکار مولد خورشیدی

« افزوده شدن شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد به لیست پیمانکاران مولد خورشیدی در سطح شهرستان مشهد »

پس از ارزیابی های انجام شده توسط “شرکت توزیع نیروی برق مشهد”، “شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد” به عنوان پیمانکار مولد خورشیدی در سطح شهرستان مشهد پذیرفته شد و نام این شرکت در وندور لیست “سامانه مهرسان: سامانه ملی خرید تضمینی برق فتوولتاییک قرار گرفت.

 

برای اطلاع از بروزترین خبرهای حوزه برق به اینجا مراجعه فرمایید