منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

نیروگاه بادی درح

قرارداد انجام امور بازرگانی تجهیزات خط انتقال «نیروگاه بادی دُرح»

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان پیمانکار و شرکت «انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان» به عنوان کار‌فرما منعقد گردیده است. مفاد این قرارداد انجام امور بازرگانی تجهیزات انتقال نیروگاه بادی درح توسط شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» می‌باشد.