منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

Material : Nimonic 80A (N07080)

تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE)

تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE)

این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان سازنده می‌باشد.

موضوع قرارداد عبارتست از تولید بوش دمپینگ وایر (SLEEVE) ، که مشخصات قطعه به شرح ذیل است :

 

ASSEMBLY MATERIAL ROTOR BLADE, ROW 5

 P/F. “ALSTOM” GAS TURBINE MBA30HB400 , MODEL 13D

Description : SLEEVE 

 KKS : GMD0448393P0001

Material : Nimonic 80A (N07080)

Material : Nimonic 80A (N07080)

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تولید قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.