منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن

قرارداد خرید ضد یخ برای ایستگاه گاز «نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن»

این قرارداد ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت «تولید نیروی برق خراسان» به عنوان خریدار منعقد شده است. و مربوط به تامین 200 عدد بشکه ضدیخ برای ایستگاه گاز «نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن» می‌باشد، که کالاهای موضوع قرارداد به شرکت «تولید نیروی برق خراسان» تحویل و گواهی‌نامه تاییدیه فنی نیز از آن شرکت دریافت شده است.