منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

بازسازی 3 ست تایل کریر واحد BBC نیروگاه مشهد

بازسازی 3 ست تایل کریر واحد BBC نیروگاه مشهد

این قرارداد میان شرکت مدیریت تولید برق مشهد به عنوان کارفرما و شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است.

موضوع قرارداد درمورد خدمات بازسازی سه ست تایل کریر واحد BBC نیروگاه مشهد تنظیم شده است.