منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4و5

5 & HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4

HEAT SHIELD SEGMENT  

این قرارداد فی ما بین شرکت «پتروشیمی بندر امام» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان تولید کننده می‌باشد.

موضوع قرارداد عبارتست از تولید  5 & HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4 ، که مشخصات قطعه به شرح ذیل است :

GT-STATOR BLADING, MBA30H A400

PROTECT.AGAINST RADIATION

 5 & Description : HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4

PART NO ROW 4 :GMD0448286P0001

PART NO ROW 5 :BST575101P0001

MATERIAL : S.S.321

HEAT SHIELD SEGMENT, BEHIND ROW 4و5

 

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تولید قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.