منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور

قرارداد سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور با شرکت فنی مهندسی مهدآذین

این قرارداد فی ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان کارفرما و شرکت «فنی مهندسی مهد آذین» به عنوان پیمانکار می‌باشد.

موضوع قرارداد «سرویس و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور» می‌باشد.

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تولید قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.