منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

نیروگاه شهید سلیمانی

تعمیرات اساسی نیروگاه شهید سلیمانی

مدیرعامل شرکت «مدیریت تولید برق کرمان» گفت: به منظور تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری در پیک تابستان سال آینده تعمیرات اساسی واحدهای «نیروگاه شهید سلیمانی کرمان» آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، حسین بحرالعلوم با اشاره اینکه تعمیرات اساسی واحد یک بخار «نیروگاه شهید سلیمانی» در حال انجام است، گفت: در طی این برنامه تعمیراتی از بخش‌های بویلر، توربین بخار، سیستم خنک‌کن اصلی و کمکی و تجهیزات جانبی بازدید بعمل آمده و ضمن رفع عیوب تعمیراتی قرار است عیوب ناشی از فرسودگی تجهیزات با هدف حفظ راندمان واحد و پایداری توان در زمان پیک بار نیز مرتفع گردد.

وی اضافه کرد: تعمیرات اساسی واحد دو بخار نیروگاه نیز در دستور کار قرار دارد و بنا به شرایط حاضر و پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا اواسط فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

بحرالعلوم تاکید کرد: تعمیرات پیش رو با تکیه بر توان متخصصان داخلی صورت می‌پذیرد و هیچگونه خدمات سوپروایزری خارجی در طی این تعمیرات وجود ندارد.