منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

مهران گلاب‌کش

مهران گلاب‌کش معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر شد

آرش کردی مدیرعامل توانیر، مهران گلاب‌کش را به سمت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر منصوب کرد.

به گزارش برق نیوز، در حکم صادره آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی منصوب می‌شوید تا زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمایید.

سوابق گلاب‌کش در چند سال اخیر به صورت زیر می باشد:

  • معاون طرح و توسعه مجری طرح های نیروگاهی شرکت تولید نیروی برق حرارتی-مادر تخصصی
  • مجری طرح های انتقال نیرو شرکت تولید نیروی برق حرارتی-مادر تخصصی
  • مجری طرح های انتقال نیرو سازمان توسعه برق ایران
  • معاون طرح های توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • سرپرست معاونت طرح های توسعه برق شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • مدیر دفتر هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • مشاور مدیرعامل در امور اجرائی شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • کارشناس تعمیرات شرکت برق منطقه ای خوزستان
  • معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای تهران