منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

آلایندگی زیست محیطی نیروگاه بوشهر

بررسی آلایندگی نیروگاه‌های برق شهرستان بوشهر

صادق پورسالم رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر گفت: در بازدید مشترک اداره پایش محیط زیست استان و کارشناسان پایش شهرستان بوشهر، نیروگاه‌های برق این شهرستان از لحاظ آلایندگی زیست محیطی بررسی شدند.

۲ نیروگاه برق با سوخت پایه گاز در شهرستان بوشهر فعال هستند و با توجه به اینکه مولد‌های برق این نیروگاه‌ها، با گاز و در برخی مواقع فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند، ضروری است عملکرد این مولد‌ها از لحاظ میزان انتشار آلاینده‌های زیست محیطی صحت‎‌سنجی شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر افزود: به همین منظور، کارشناسان این اداره و اداره پایش محیط زیست استان به‌صورت دوره‌ای از دودکش‌های موجود نمونه برداری می‌کنند و درصورت رعایت نشدن استاندارد‌ها پیگیری می‌کنند که آلایندگی برطرف شود.