مراسم تقدیر از سرمایه‌گذاران برتر خراسان توسط وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دژپسند