منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

صنایع ملی مس ایران

قرارداد تامین ترانسفورماتور از برند Rico Werk با شرکت «صنایع ملی مس ایران»

این قرارداد به منظور تامین ترانسفورماتور از برند Rico Werk و بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «صنایع ملی مس ایران» می‌باشد که در مرحله تهیه و تامین موضوع قرارداد قرار دارد.
به روز رسانی در تاریخ: 11 اردیبهشت، 1402

تجهیزات این قرارداد در حال حاضر تامین شده و در مراحل نهایی تحویل است.