منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

صنایع ملی مس ایران

قرارداد تامین پره ردیف یک توربین GEF5 با شرکت «صنایع ملی مس ایران»

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» و شرکت «صنایع ملی مس ایران» و مربوط به تامین سه ست پره ردیف یک توربین GEF5 می‌باشد که در مرحله تهیه و تامین قطعات موضوع قرارداد قرار دارد.