منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

قرارداد تامین تجهیزات تاسیسات بنیان انرژی بینالود

این قرارداد بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت «بنیان انرژی بینالود» به عنوان خریدار منعقد گردیده است. این قرارداد به منظور تامین تجهیزات تاسیسات مجتمع گلخانه «بنیان انرژی بینالود» منعقد گردیده است و هم اکنون تجهیزات تحویل خریدار گردیده است.