منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

قرارداد تامین قطعات ابزار دقیق با شرکت «تولید نیروی برق دماوند»

قرارداد تامین قطعات ابزار دقیق با شرکت «تولید نیروی برق دماوند»

این قرارداد ما بین شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده و شرکت «تولید نیروی برق دماوند» به عنوان خریدار می‌باشد و  مربوط به تامین 13 آیتم قطعات ابزار دقیق واحد‌های گازی برای «نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)» می‌باشد. هم اکنون در مرحله تامین قطعات مذکور برای نیروگاه می‌باشد.

لیست قطعات به شرح زیر است:

POWER SYSTEM MODULE IPSYS01 120/240V AC

HYDRAULIC SERVO SLAVE IMHSS03MA

THERMOCOUPLE FOR JOURNAL AND THRUST BEARING L:5MTYPE:D1024132101xNiCr-Ni

COUNTER KEM KUPPERS GMBH TYPE:MCM200 NR:1018913 FOR FUEL OIL

POWER MONITOR IPMON01 120/240 AC24VA,MAN:ABB

NETWORK INERFACE PROCESSOR INNIS11=INNIS01

ANALOG SLAVE INPUT IMASI13

DP SWITCH MO:FXMDSC-100-150-1.6-0.2TO1.6bar

SERVO DIRECTIONAL VALVE MODEL:G631-3014B-5 3000-4500PSI -30-+30mA TYPE:H10JOFM MANU:MOOG

THERMOCOUPLE 82*455 2 K NI CR-NI

PRESSURE TRANSMITTER 614EGW21020GF191 POWER SUP :10.7 TO42VDC 4-20mA+HART
133-8000KPA TAG NO :OEKD10CP161 0-30BAR

PRESSURE TRANSMITTER Rosemount 2088 SMART 2088 G3S22A21B4ED04P8 11/02 CAL 0 TO 30 BAR SUPPLY 10.3-36 VDC OUTPUT 4-20MA

PRESSURE GAUGE 0-150PSI 0-10bar SIZE:40MM FITTING:1/8 BACK” ,MANU:WIKA

COMMUNICATION TERMINATION UNIT,NTCL01-infi90, P/N:6636997L1, JUMPERS J5- J10,MANU :ABB Automation

برای اطلاع از سایر قرارداد‌های تامین قطعات نیروگاهی به اينجا مراجعه کنيد.