منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

نیروگاه گازی جزیره خارک

تامین لوازم یدکی جهت توربین گازی GEF5 «نیروگاه خارک»

این قرارداد مربوط به تامین لوازم یدکی جهت توربین گازی GEF5 «نیروگاه خارک» می‌باشد، که هم اکنون در حال تهیه و تحویل به طرف قرارداد می‌باشند. قرارداد بین شرکت «برق منطقه ای فارس» به عنوان خریدار و شرکت «تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد» به عنوان فروشنده منقعد گردیده است.

قطعات مذکور عبارتند از:

تجهیزات نیروگاهی: پره ردیف اول| First stage turbine blade

تجهیزات نیروگاهی: پره ردیف دوم| Second stage turbine blade

تجهیزات نیروگاهی: نازل ردیف اول|  First stage turbine nozzle

تجهیزات نیروگاهی: نازل ردیف دوم| Second stage turbine nozzle

تجهیزات نیروگاهی: یاتاقان گیرباکس| Gearbox bearing