مطالعات وضعیت شبکه، ترانس‌ها و ستون‌ها در شهر کربلا