برگزاری مجمع عمومی سال 97 شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد