منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

150 عدد سگمنت توربین بخار اشکودا نیروگاه مشهد

تامین 150 عدد سگمنت توربین بخار اشکودا نیروگاه مشهد

مبحث قرارداد ذکر شده درمورد تامین 150 عدد سگمنت های توربین بخار اشکودا برای نیروگاه مشهد است.

تامین سگمنت های توربین بخار در 3 تیپ و به تعداد 150 عدد در مجموع انجام شده.

مبلغ کل قرارداد دربرگیرنده کلیه هزینه های مرتبط به سود فروشنده و سایر هزینه های متفرقه، تعهدات و بدی شرابط جوی، سختی کار و هزینه تهیه و تامین تجهیزات و …. می باشد.

این قرارداد میان شرکت مدیریت تولید برق مشهد و شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد منقعد گردیده است.