منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

مهندس محسن نعمتی

رئیس هیئت مدیره

محسن نعمتی

مدرک تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

 

سوابق اجرایی:

  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید برق نکا؛ از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰
  • رئیس هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق شیروان؛ از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵
  • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق طوس؛ از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴
  • مدیر امور شرکت برق منطقه‌ای خراسان؛ از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
  • مدیر امور و رئیس اداره شرکت تولید برق طوس؛ از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳