منو

تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد

پیوندهای مفید

نایب رئیس هیئت مدیره

علی‌اصغر یامی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

1- از سال 66 لغایت 67 ، مدیریت مدارس در آموزش و پرورش
2- از سال 67 لغایت 75 ، حسابرس و سرپرست حسابرس سازمان حسابرسی
3- از سال 75 لغایت 77 ، عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید مسکن بنیاد مستضعفان
4- از سال 78 لغایت 79 ، معاونت مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو
5- از سال 80 لغایت 81 ، مدیر حسابداری شرکت پارس خودرو
6- از سال 82 لغایت 85 ، معاونت اقتصادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
7- از سال 82 لغایت 85 ، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های لیزینگ ایران خودرو، لیزینگ کار و خدمات بیمه ایران خودرو
8- از سال 85 لغایت 88 ، قائم مقام ارشد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو
9- از سال 89 لغایت 90 ، مشاور ارشد اجرایی سرمایه‌گذاری ایران
10- از سال 89 لغایت 92 ، عضو هیئت مدیره شرکت پادیکو
11- از سال 91 لغایت 93 ، عضو هیئت مدیره بورس انرژی ایران
12- از سال 91 لغایت 93 ، عضو هیئت مدیره شرکت پادیکو
13- از سال 91 لغایت 96 ، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی
14- از سال 91 تاکنون ، عضو هیئت مدیره شرکت نخل بارانی پردیس (در زمینه فرآورده های نفتی)
15- از سال 92 لغایت 96 ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین
16- از سال 91 لغایت 97 : عضو و رئیس هیئت مدیره آتیه
17- از سال 1401 تا کنون ، عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی آتیه گستر سناباد