راه اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بازرگانی آتیه گستر سناباد